Yrityksen, jonka liikevaihto on alle 10 miljoonaa, ei tarvitse periä TDS:ää pörssien kautta tehdyistä ostoista

Tuloverovirasto on ottanut käyttöön 1.7.2021 alkaen lähdeveroa (TDS) koskevan säännöksen, joka koskisi yrityksiä, joiden liikevaihto on yli 10 miljoonaa ruplaa.

yritysten pörssivero vähennetään lähteellä

Tällaisten yritysten on vähennettävä 0,1 prosentin TDS, kun ne maksavat asukkaalle tilikauden aikana yli 50 000 rupian arvoisia tavaroita. (Edustava kuva)

Yritysten, jotka ostavat osakkeita tai hyödykkeitä, joilla käydään kauppaa tunnustettujen osake- tai hyödykepörssien kautta edes yli 50 lakhin arvosta, ei tarvitse vähentää TDS:ää kaupasta, tuloveroosasto on sanonut.

Tuloverovirasto on ottanut käyttöön 1.7.2021 alkaen lähdeveroa (TDS) koskevan säännöksen, joka koskisi yrityksiä, joiden liikevaihto on yli 10 miljoonaa ruplaa.

Tällaisten yritysten on vähennettävä 0,1 prosentin TDS, kun ne maksavat asukkaalle tilikauden aikana yli 50 000 rupian arvoisia tavaroita.Verovirasto ilmoitti saaneensa huomautuksia siitä, että IT-lain 194Q pykälän lähdeveron (TDS) säännösten täytäntöönpanossa on käytännön vaikeuksia, kun kyseessä on liiketoimi tiettyjen pörssien ja selvitysyhteisöjen kautta, kuten joskus näissä liiketoimissa. ei ole yksipuolinen sopimus ostajien ja myyjien välillä.

Tällaisten vaikeuksien poistamiseksi säädetään, että lain 194Q §:n säännöksiä ei sovelleta sellaisiin arvopapereihin ja hyödykkeisiin kohdistuviin liiketoimiin, joilla käydään kauppaa tunnustettujen arvopaperipörssien kautta tai joiden selvityksen ja selvityksen suorittaa tunnustettu selvitysyhteisö, CBDT. sanoi 30. kesäkuuta päivätyissä ohjeissaan.

Yritysten TDS-vähennystä koskeva pykälä 194Q otettiin käyttöön vuosien 2021–22 budjetissa, ja se on tullut voimaan 1.7.2021 alkaen. CBDT on myös selventänyt, että vain ne yhteisöt, joiden liiketoiminnasta liikevaihto oli edellisellä kerralla yli 10 miljoonaa ruplaa. tilikaudella olisi vähennettävä TDS yli 50 000 rupian tavaran ostohetkellä.

Ostajaksi määritellään henkilö, jonka kokonaismyynti tai bruttotulot tai liikevaihto hänen harjoittamasta liiketoiminnasta ylittävät 10 miljoonaa rupiaa tavaran ostoa välittömästi edeltävän tilikauden aikana.