Demonitisaatio: 50 päivää, 74 ilmoitusta

Ilmoitettuaan demonisointiohjelmasta 8. marraskuuta keskushallinto ja RBI esittivät sarjan ilmoituksia ja ilmoituksia 50 päivän täytäntöönpanoaikanaan, johon sisältyi useita peruuttamisia.

demonitisointi, demonetisointisäännöt, demonetisointi -ilmoitukset, rbi -säännöt, rbi -ilmoitus, rbi -käteissäännöt, käteisnostoraja, keskushallinto, narendra modi, modi goverment, käteiskriisi, rs 500 ban, rs 1000 ban, intian express news, intia news, economy uutiset

Demonisointityön edetessä maassa nähtiin valuuttapulaa, jota seurasivat pitkät jonot pankkien ja pankkiautomaatien ulkopuolella.

RBI -ilmoitukset

8. marraskuuta

1) 9. marraskuuta on pankeille ei-työpäivä
# Kaikki pankkiautomaatit, pankkiautomaatit jne. On suljettava 9. ja 10. marraskuuta
# Pankkiautomaatin nosto rajoitetaan 2 000 ruplaan päivässä korttia kohden 18. marraskuuta asti. Raja nostetaan 4 000 ruplaan 19. marraskuuta alkaen
# Jokainen henkilö, joka ei voi vaihtaa tai tallettaa tiettyjä seteleitä tai SBN -numeroita 30. joulukuuta tai ennen sitä, saa tehdä sen tietyissä RBI -toimistoissa tai muissa tiloissa sen määräämään myöhempään ajankohtaan asti2) Kaikki julkisen sektorin/yksityisen sektorin/ulkomaiset pankit, RRB: t, kaupunkien osuuspankit ja valtion osuuspankit pysyvät suljettuina 9. marraskuuta. Kaikki pankkiautomaatit ovat suljettuina marraskuun 08 keskiyöstä. Pankkiautomaatit voivat jatkaa toimintaansa 11. marraskuuta, kun kalibroidaan uudelleen 50 ja 100 ruplan setelien jakamiseksi

9. marraskuuta

3) Ohje pankeille pankkiautomaatin muutoksista
# Pankkiautomaattien avaaminen uudelleen 11. marraskuuta alkaen; Pankkiautomaattien uudelleenkalibrointi 100 ja 50 ruplan setelien jakamiseksi pankkiautomaattien kautta;
# Nostoraja 2 000 ruplaa päivässä korttia kohden;
# Valmius jakaa ja hyväksyä uusia 500 ja 2 000 ruplan seteleitä

4) Pankit ovat auki lauantaina 12. marraskuuta ja sunnuntaina 13. marraskuuta
# Ohjeita valtuutetuille henkilöille

5) SBN, joka viittaa vanhoihin 500 ruplan ja 1000 ruplan seteleihin, on edelleen laillinen maksuväline 11. marraskuuta saakka seuraavissa tapahtumissa:
# Kansainvälisillä lentokentillä: enintään 5 000 ruplaan;
# Ulkomaisille matkailijoille valuutan tai SBN: n vaihtamiseen, enintään 5000 ruplaa

10. marraskuuta

6) Käteisen nosto tiskiltä rajoittuu 10 000 ruplaan päivässä ja enintään 20 000 ruplaa viikossa 24. marraskuuta asti, minkä jälkeen se tarkistetaan

7) Maksujärjestelmät (RTGS, NEFT, shekin selvitys jne.) Ovat avoinna lauantaina ja sunnuntaina (12. ja 13. marraskuuta)

11. marraskuuta

8) Valtionhallinto voi saada poikkeuksellisissa tapauksissa nostaa käteistä yli 10 000 ruplaa vain, jos on esitetty näyttöä, joka perustelee heidän kirjalliset käteistarpeensa

9) Pankit raportoivat päivittäisestä asemastaan ​​SBN: n vaihdossa

10) Valtuutetut henkilöt voivat antaa ennakkomaksuvälineitä ulkomaisille matkailijoille RBI: n maksu- ja selvitysjärjestelmän (Department of Payments and Settlement System) antamien ohjeiden mukaisesti valuuttamääräisiä tarjouksia vastaan

13. marraskuuta

11) Vaihtoraja nostettiin 4 000 ruplasta 4 500 ruplaan
# Päivittäinen pankkiautomaattiraja korotettiin 2 000 ruplasta 2 500 ruplaan
# Viikkoraja korotettiin 24 000 ruplaan 20 000 ruplasta päivittäisellä rajalla 10 000 ruplaa
# Pankit ylläpitävät erillisiä jonoja eläkeläisille ja Divyang -henkilöille. Erilliset jonot vaihtoa ja talletuksia varten.
# Liiketoiminnan kirjeenvaihtajien rahanjakoraja nostettiin 2 500 ruplaan

12) Pankit toimittavat päivittäin tietoja käteisnostoista tiskin kautta ja pankkiautomaattien kautta

14. marraskuuta

13) Alueelliset keskuspankit (DCCB) voivat sallia asiakkaiden nostaa jopa 24 000 ruplaa viikossa 24. marraskuuta saakka.

14) Vaihtotilin haltijat saivat nostaa jopa 50 000 ruplaa viikossa. Pankit voivat ottaa käyttöön pieniä pankkiautomaatteja kylän panchayat -toimistojen, poliisiasemien ja armeijan etupaikkojen sekä valtionhallintojen jne. Lähellä. Pankit voivat nostaa mikroautomaattien rajoja vähintään 50 000 ruplaan

15) Pankit luopuvat pankkiautomaattimaksujen perimisestä säästöpankkiasiakkailta

15. marraskuuta

16) SBN -numeroita vaihdettaessa pankin sivukonttori ja postitoimisto asettavat pysyvän musteen merkin asiakkaan oikeaan etusormeen, jotta hän tunnistaa, että hän on vaihtanut vanhoja seteleitä vain kerran

16. marraskuuta

17) Jokaisen, joka tallettaa yli 50 000 ruplaa, on toimitettava kopio PAN -kortista

18) Pankit lähettävät päivittäisen raportin RBI: lle, jossa on tietoja SBN: istä. On havaittu, että pankit lähettävät raportit merkittävällä viiveellä aiheuttaen vakavaa haittaa tietojen keräämiselle

17. marraskuuta

19) Vaihtoraja tiskillä on 2000 ruplaa 18. marraskuuta alkaen

18. marraskuuta

20) PoS -rajan nostoraja yhdenmukaistettiin 2 000 ruplaan päivässä kaikissa kauppaliikkeissä

20. marraskuuta

21) Pankkiautomaatin kotiutusraja pysyy muuttumattomana lisäohjeisiin asti

21. marraskuuta

22) Vaihtotilin haltijat saivat nostaa jopa 50 000 ruplaa viikossa. Järjestelmä myös tililuotolle ja käteisluottotileille

23) Koska pienlainanottajat saattavat tarvita enemmän aikaa lainojensa takaisinmaksamiseen, on päätetty myöntää vielä 60 päivää pidemmälle kuin mitä sovelletaan asianomaiseen säännellyyn yksikköön lainatilin tunnustamiseksi huonommaksi useille lainoille

24) Häät voivat nostaa enemmän käteistä. Enintään 2 500 000 ruplaa sallittu 30. joulukuuta asti

25) Viljelijät saavat nostaa jopa 25 000 ruplaa viikossa. Kaikki vaihtotilien haltijat saivat nostaa 50 000 ruplaa viikossa tietyin ehdoin ja sama koskee APMC -markkinoille/mandisiin rekisteröityjä kauppiaita. Tällaiset elinkeinonharjoittajat saavat nostaa 50 000 ruplaa käyttötililtään, jos ne ovat KYC -normien mukaisia ​​ja toimivat viimeisten kolmen kuukauden aikana

22. marraskuuta

26) Käteisnosto häät varten: Edellä mainitun kiertokirjeen 2 vi kohdan c alakohdan ohjeita on päätetty muuttaa seuraavasti: Yksityiskohtainen luettelo henkilöistä, joille nostettavaa käteistä ehdotetaan, sekä ilmoitus siitä, että sinulla ei ole pankkitiliä, jossa maksettavaksi ehdotettu summa on 10 000 ruplaa tai enemmän. Luettelosta olisi käytävä ilmi ehdotettujen maksujen tarkoitus

27) Toimenpiteet sähköisten maksujen kannustamiseksi:
# Ennalta maksettujen maksuvälineiden liikkeeseenlaskurajoitusten parantaminen. Osittain suljetun PPI: n raja nousi 10 000 ruplasta 20 000 ruplaan
28) Rahan tarjoaminen rabi -viljelykaudelle - neuvoja pankeille
# NABARD käyttäisi omia käteisluottolimiittejään jopa 23 000 miljardiin ruplaan, jotta DCCB: t voisivat maksaa satolainoja
# Pankit, joilla on valuuttakurssit, kehottivat varmistamaan riittävän käteisen toimituksen DCCB: lle ja RRB: lle. APMC: n sivuliikkeille voidaan myös antaa riittävästi rahaa hankintojen helpottamiseksi

29) Harvat pankkikonttoreiden virkamiehet, yhdessä joidenkin väärinkäyttäjien kanssa, harjoittavat petollisia käytäntöjä, kun he vaihtavat SBN: iä käteisellä / hyväksyvät SBN -talletuksia. Pankkeja kehotetaan sen vuoksi varmistamaan, että tällaiset petolliset käytännöt lopetetaan viipymättä tehostetun valppauden avulla, ja ryhdyttävä ankariin toimiin tällaiseen toimintaan osallistuvia virkamiehiä vastaan

23. marraskuuta

30) Pankkeja kehotetaan olemaan hyväksymättä SBN: iä talletuksiin pienissä säästöjärjestelmissä välittömästi

24. marraskuuta

31) SBN-numeroiden vaihto ilman reseptiä on sallittu 24. marraskuuta keskiyön jälkeen

32) Pankit kehottivat varmistamaan eläkkeensaajien käteisrahan saatavuuden ja varmistamaan riittävän tarjonnan asevoimien henkilöstölle.

33) Pankit voivat tallettaa SBN: itä suoraan RBI: n toimistoihin, joiden lainkäyttövaltaan ne sijaitsevat

25. marraskuuta

34) Pankit voivat edelleen sallia nykyisten asiakkaidensa nostaa käteistä tililtään jopa 24 000 ruplaan viikossa

35) Ulkomaalaiset voivat vaihtaa valuuttaa Intian valuuttaan enintään 5000 ruplaan viikossa 15. joulukuuta asti

26. marraskuuta

36) Kaikkien pankkien on säilytettävä RBI: llä 4 prosentin vakavaraisuusaste NDTL: stä. Kaikki pankit säilyttävät 26. marraskuuta alkaen 100 prosentin lisävakavaraisuuden NDTL: n kasvusta 16. syyskuuta - 11. marraskuuta

27. marraskuuta

37) Rintakehän takuujärjestelmä SBN: ille: Uusi järjestelmä SBN: ien tallettamiseksi nimetyllä valuuttakurssilla piirin tasolla, otettiin käyttöön takuusopimuksen mukaisesti, joka on samanlainen kuin nykyinen järjestely RBI-toimistoissa

28. marraskuuta

38) Sallii talletusten kotiutuksen 29. marraskuuta tai sen jälkeen nykyisten rajojen ulkopuolella

39) CGSS: n soveltamisalan laajentamiseksi valuuttalaatikoita käyttäville pankeille voidaan antaa mahdollisuus käyttää CGSS -järjestelmää, jos niiden valuutassa tai keskellä on tilaa, joka on yhtä turvallinen kuin valuuttakurssi

30. marraskuuta

40) Täysin KYC-yhteensopivat Jan Dhan -tilin haltijat voivat saada nostaa Rs-tilinsä kuukaudessa. Rajoitetut tai ei-KYC-yhteensopivat PMJDY-tilinhaltijat voivat saada nostaa 5000 ruplaa kuukaudessa

7. joulukuuta

41) Inkrementaalisen vakavaraisuusasetuksen peruuttaminen: Päätetään peruuttaa lisävakavaraisuusvaatimus, joka tulee voimaan 10. joulukuuta

13. joulukuuta

42) CCTV -tallenteiden säilyttäminen: Pankkeja kehotetaan säilyttämään CCTV -tallenteet toiminnasta 8. marraskuuta ja 30. joulukuuta välisenä aikana.

16. joulukuuta

43) IMPS-, UPI- ja USSD -asiakasmaksujen järkeistäminen: Päätetään, että kaikki osallistuvat pankit ja prepaid -maksuvälineiden (PPI) liikkeeseenlaskijat eivät saa periä asiakkailta maksuja IMPS- ja UPI -järjestelmiin liittyvistä enintään 1 000 ruplan suuruisista liiketoimista. Edellä mainitut toimenpiteet tulevat voimaan 1. tammikuuta 2017 ja niitä sovelletaan 31. maaliskuuta 2017 asti

44) Erityistoimenpiteet 31.3.2017 saakka: Kun kauppa on enintään 1000 ruplaa, kauppiaan diskonttokoron (MDR) enimmäismäärä on 0,25 prosenttia tapahtuman arvosta. Yli 1 000 ja enintään 2 000 ruplan transaktioissa MDR: n enimmäismäärä on 0,5 prosenttia tapahtuman arvosta

45) Ulkomaalaisten sallitaan vaihtaa valuutta intialaisiksi seteleiksi enintään 5000 ruplaa viikossa 31. joulukuuta asti

46) PMGKY: n toimintaohjeet on annettu

19. joulukuuta

47) Yli 5 000 ruplan talletukset pankkitilille vastaanotetaan vain kerran jäljellä olevan ajanjakson aikana 30. joulukuuta asti. Talletukset otetaan käyttöön vasta sen jälkeen, kun tallettajia on tiedusteltu vähintään kahden pankin virkamiehen läsnä ollessa, miksi tämä summa ei voitu tallettaa aikaisemmin

21. joulukuuta

48) RBI peruuttaa ehdon tallettaa yli 5 000 ruplaa vanhoihin seteleihin pankkitileille

26. joulukuuta

49) Hallitus antaa 60 päivän armonajan 3 prosentin nopealle takaisinmaksukannustimelle niille viljelijöille, joiden satolainamaksu erääntyy 1. marraskuuta - 31. joulukuuta, jos tällaiset viljelijät maksavat saman takaisin 60 päivän kuluessa edellä mainitusta ajanjaksosta

28. joulukuuta

50) Päätetään myöntää 30 päivää viljelylainoille myönnetyn 60 päivän lisäksi; määräaikaiset lainat liiketoimintatarkoituksiin, mukaan lukien maatalouslainat

29. joulukuuta

51) Palautteen perusteella, että joillakin MSE -yrityksillä on tilapäisiä vaikeuksia liiketoimintansa harjoittamisessa rahavirtojen epäsuhtaisuuden vuoksi, pankkeja kehotetaan käyttämään mahdollisuutta tarjota ”käyttöpääomarajaa” MSE -lainanottajilleen

30. joulukuuta

52) Pankkien SBN -vaihto -ohjelman sulkeminen 30. joulukuuta. Liiketoiminnan päätyttyä 30. joulukuuta kaikkien pankkien on ilmoitettava itse SBN -numeroiden keräämisestä 30. joulukuuta sähköpostitse
# Kaikkien pankkikonttoreiden (muut kuin DCCB: t) on talletettava kertyneet SBN -numerot mihin tahansa RBI: n liikkeeseenlaskulaitokseen tai valuuttakaappiin 31. joulukuuta
# SBN: t eivät voi olla osa pankkien käteissaldoja liiketoiminnan päätyttyä 31. joulukuuta

53) Pankkiautomaattien nosto -päiväraja korotetaan nykyisestä 2500 ruplasta 4500 ruplaan päivässä korttia kohden 1. tammikuuta 2017 alkaen. Viikoittaiset nostorajat eivät muutu

Keskushallituksen ilmoitukset

10. marraskuuta

1) Vanhat setelit hyväksytään keskus- ja osavaltioiden hallituksille maksettavien maksujen, maksujen, verojen ja seuraamusten maksamiseen sekä sähkölaskujen maksamiseen 11. marraskuuta keskiyöhön asti

11. marraskuuta

2) Olemassa olevia poikkeuksia voidaan jatkaa 14. marraskuuta saakka. Poikkeuksia jatketaan oikeudenkäyntikulujen maksamiseen; maksut sähkölaskuihin

13. marraskuuta

3) Uuden 500 ruplan setelien liikkeeseenlasku on jo aloitettu

14. marraskuuta

4) Pankit nostavat pankkiyhteyshenkilöiden käteisrajan vähintään 50 000 ruplaan. Pankkiautomaattien uudelleenkalibroinnin nopeuttamiseksi perustetaan työryhmä
# Vanhojen setelien hyväksymistä koskevia poikkeuksia tietyntyyppisiin tapahtumiin jatketaan 24. marraskuuta asti

15. marraskuuta

5) Tiskinvaihtoon on käytettävä pysyvää mustetta
# Jan Dhan -tilien talletuksia on tarkasteltava tarkasti

16. marraskuuta

6) SBN -numeroita vaihdettaessa pankit ja postitoimistot tekisivät pysyvän musteen jäljen asiakkaan oikeaan etusormeen

17. marraskuuta

7) Pidetään rabikausi mielessä, hallitus pyytää pankkeja sallimaan viljelijöiden nostaa jopa 25 000 ruplaa viikossa käteisellä KYC-yhteensopivilta tileiltään
# APMC -markkinoille/mandisiin rekisteröityneet kauppiaat saavat nostaa 50 000 ruplaa viikossa. Salli häitä viettävien perheiden laatia
2 500 000 ruplaa käteisellä
# Hallitus alentaa pankkien vanhojen setelien vaihtorajaa 4500 ruplasta
Rs 2000. Tämä palvelu on käytettävissä vain kerran per henkilö
# Valtionhallinnon työntekijöille aina ryhmään C asti annetaan mahdollisuus nostaa jopa 10 000 ruplan palkka ennakkoon käteisellä

18. marraskuuta

8) Jotkut ovat saaneet ilmoituksia siitä, että jotkut ihmiset käyttävät muiden henkilöiden pankkitilejä, mukaan lukien Jan Dhan -tilit, muuntaakseen mustat rahansa uusiksi seteleiksi. Selvennetään, että tällaisesta veronkierrosta voidaan määrätä tulovero ja seuraamus. Myös henkilö, joka sallii tilinsä väärinkäytön, voidaan syyttää syytteestä tuloverolain (I-T) nojalla.

21. marraskuuta

9) Hallitus antaa viljelijöille mahdollisuuden ostaa siemeniä, joilla on vanhat 500 euron setelit

23. marraskuuta

10) NABARD on antanut DCCB: lle 21 000 ruplan rajan
# Julkisen sektorin pankit ja osa yksityisen sektorin pankeista ovat päättäneet luopua MDR -maksuista 31. joulukuuta asti
# Indian Railways päättää olla perimättä palvelumaksuja, jotka ovat 20 ruplaa toiselta luokalta ja 40 ruplaa ylemmältä luokalta, kun he ostavat varattuja e-lippuja 31.
# Trai on päättänyt alentaa USSD -maksuja nykyisestä 1,50 rupiasta istuntoa kohden 0,50 ruplaan istuntoa kohden pankkitoimintaan ja maksuihin liittyvissä tapahtumissa. Teleyritykset ovat myös sopineet luopuvansa edellä mainitusta 50 paisan USSD-maksusta istuntoa kohden 31. joulukuuta saakka.
# Maantieliikenteen ja moottoriteiden ministeriö neuvoo autovalmistajia tarjoamaan ETC -yhteensopivan RFID -tunnuksen kaikissa uusissa ajoneuvoissa, jotta maksaminen kansallisilla moottoriteillä olisi maksullista.

24. marraskuuta

11) Vanhoja 500 ja 1 000 ruplan seteleitä ei saa vaihtaa ilman reseptiä 24. marraskuuta. Päätetään, että kaikki vapautukset jatkuvat 15. joulukuuta asti. Maksut kaikkien vapautettujen luokkien tapahtumista hyväksytään nyt vain vanhojen R . 500 muistiinpanoa. Tietullimaksu näillä tietullialueilla voidaan suorittaa vanhoilla 500 ruplan seteleillä 3. ja 15. joulukuuta

Ulkomaalaiset voivat vaihtaa valuuttaa jopa 5000 ruplaa viikossa.

28. marraskuuta

12) Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, 2016 (PMGKY) ehdotti, että ilmoittajan on maksettava yli 49 prosentin kokonaisvero. Tämän lisäksi 25 prosenttia tallettajan rahoista pidetään nollakorkoisena talletuksena neljän vuoden ajan

29. marraskuuta

13) PoS -koneiden kustannusten alentamiseksi hallitus on vapauttanut tällaiset laitteet keskusverosta

ensimmäinen joulukuuta

14) Valtiovarainministeriö totesi, että verotuslakiin (toinen tarkistus) tehdyssä lakimuutoksessa 2016 tehtyihin tuloverolain muutoksiin selvennettäessä ei ole otettu käyttöön uusia säännöksiä laillisista tuloista ostettujen korujen verotuksesta. Veroviranomaiset eivät takavarikoi koruja/koristeita, jotka ovat enintään 500 grammaa naimisissa olevalle naiselle, 250 grammaa naimattomalle naiselle ja 100 grammaa miehille, vaikka se ensi näkemältä ei näytä vastaavan arvioituja tuloja
# 2. joulukuuta keskiyöstä alkaen bensiinin, dieselin ja kaasun poistoaukot poistetaan poikkeusluokasta. Jopa poikkeus lentolippujen ostamisesta lentokentillä on peruutettu

8. joulukuuta

15) Valtiovarainministeriö julkistaa 0,75 prosentin alennuksen bensiinin/dieselin ostamisesta digitaalisilla keinoilla ja 8-10 prosentin alennuksen julkisista vakuutusyhtiöistä ostetuista vakuutuksista. Hallitus maksaa transaktiokustannukset kansalaisille, jotka suorittavat sähköisiä maksuja valtion virastoille. PSB: t kehottivat olemaan veloittamatta yli 100 ruplaa kuukausivuokraksi PoS -koneilta. Palveluveroa ei veloiteta digitaalisista transaktiomaksuista/MDR: stä, jos tapahtuma on enintään 2 000 ruplaa. Kansallisten moottoriteiden tietullien maksamiseen RFID -kortilla/Fast -tunnisteilla 10 prosentin alennus on saatavilla käyttäjille vuonna 17
# RRB: t ja osuuspankit myöntävät 4,32 miljoonan euron RuPay Kisan -kortteja
# 0,5 prosentin alennus asiakkaille kuukausi- tai kausilipuista 1. tammikuuta 2017 alkaen, jos ne ostetaan digitaalisesti

9. joulukuuta

16) Poikkeukset 500 ruplan vanhojen setelien käytöstä poistetaan 9. joulukuuta keskiyöstä alkaen

14. joulukuuta

17) Valtiovarainministeriö varoitti ihmisiä tulojen, käteisvarojen, voittojen jne. Lukujen manipuloinnista tarkistettaessa aikaisempia tuottoja.

17. joulukuuta

18) Vapautus I-T: stä myönnetään vain rekisteröidyille poliittisille puolueille edellytyksin, jotka sisältävät kirjanpidon pitämisen ja ylläpitämisen, jotta arviointivirkailija voisi laskea tulonsa siitä; jokaisen yli 20 000 ruplan vapaaehtoisen lahjoituksen osalta osapuolen on pidettävä kirjaa avustajan nimestä ja osoitteesta.

19. joulukuuta

19) Vanhoilla seteleillä yli 5 000 ruplan suuruiset määrät voidaan tallettaa vain kerran 30. joulukuuta saakka. Lisäksi on annettu mahdollisuus suorittaa maksut veroihin, sakkoihin, tullimaksuihin/lisämaksuihin ja tallettaa PMGKY 2016: n mukaisesti vanhoilla seteleillä.

20) Niille, joiden liikevaihto on enintään 2 miljardia ruplaa, oletettu voitto olisi 6 prosenttia liikevaihdosta, jos kaikki liiketoiminta tapahtuu digitaalisesti

21. joulukuuta

21) Hallitus on antanut kaikille yleisradioyhtiöille ohjeen olla veloittamatta IMPS: lle ja UPI: lle suoritetuista liiketoimista maksuja, jotka ylittävät NEFT: ltä veloitettavat hinnat yli 1000 ruplan suuruisista liiketoimista. Palveluvero veloitetaan tosiasiallisesti. Yli 1 000 ruplan USSD -tapahtumiin sovelletaan 50 asteen alennusta näistä koroista