Taloudellinen tutkimus hankkii tietoja Wikipediasta, muista yksityisistä yhteisöistä

Tutkimusta leimaavat myös lainaukset Shrimad Bhagavad Gitasta, Rigvedasta, Adam Smithin teoksesta 'Tutkimus kansakuntien rikkauden luonteesta ja syistä', Kautilyan Arthashastrasta sekä tamilien pyhimyksen ja filosofin Thiruvalluvarin tutkielmasta The Thirukural.

Taloudellinen tutkimus hankkii tietoja Wikipediasta, muista yksityisistä yhteisöistä

Wikipedia on ilmainen online -tietosanakirja, jonka ovat luoneet ja muokanneet vapaaehtoiset ympäri maailmaa ja jonka isännöi Wikimedia Foundation. (Tiedosto/Express -valokuva: Tashi Tobgyal)

Taloustutkimus 2019-20 on hankkinut tiettyjä tietoja Wikipediasta, jota ei pidetä luotettavana tietolähteenä.Wikipedian lisäksi kyselyssä on käytetty myös tietoja muista yksityisistä lähteistä, kuten Bloomberg, ICRA, CMIE, Indian Institute of Management (Bengaluru), Forbes ja BSE.

Taloudellinen tutkimus hankkii tietoja Wikipediasta, muista yksityisistä yhteisöistäWikipedia on ilmainen online -tietosanakirja, jonka ovat luoneet ja muokanneet vapaaehtoiset ympäri maailmaa ja jonka isännöi Wikimedia Foundation.

Muita lähteitä, joista tietoja on käytetty, ovat Heritage.org, fraserinstitute.org ja Ambit Capital.

Tiedot on hankittu myös Kansainväliseltä valuuttarahastolta, Maailmanpankilta, Intian varantopankilta, yritysasiain ministeriöltä, Intian maksukyvyttömyys- ja konkurssilautakunnalta, CIBIL: ltä, kansalliselta otantatutkimuslaitokselta, kuluttaja -asioiden osastolta, YK, SIDBI.

Taloudellinen tutkimus hankkii tietoja Wikipediasta, muista yksityisistä yhteisöistä

Tutkimusta leimaavat myös lainaukset Shrimad Bhagavad Gitasta, Rigvedasta, Adam Smithin teoksesta 'Tutkimus kansakuntien rikkauden luonteesta ja syistä', Kautilyan Arthashastrasta sekä tamilien pyhimyksen ja filosofin Thiruvalluvarin tutkielmasta The Thirukural. Taloustutkimus kannattaa 10 uutta ideaa, jotka hyödyttävät markkinoita ja taloutta.

Varsinaiset Vinkit

Suositeltava