FPI-sijoitukset yritysten joukkovelkakirjoihin yli 2½ vuoden alimmalla tasolla

Asiantuntijat osoittavat, että NBFC: n oletuskriisin jälkeen ulkomaiset sijoittajat välttävät altistumista korkealaatuisille papereille. Lisäksi likviditeetti on edelleen huolenaihe Intian yrityslainamarkkinoilla.

Ulkomaiset arvopaperisijoittajat, FPI -sijoitukset, Intian yrityslainat, NSDL -tiedot FPI: stä

On mielenkiintoista huomata, että FPI -sijoitusrajat jäävät käyttämättä jopa valtion arvopaperisegmentille.

Ulkomaiset arvopaperisijoittajat (FPI) ovat sijoittaneet Intian yritysten joukkovelkakirjalainoihin yli kahden ja puolen vuoden alimmalle tasolle joulukuussa alle 27 miljardin dollarin rajan. FPI: t ovat käyttäneet vain 58,36 prosenttia käytettävissä olevista sijoitusrajoista, NSDL -tiedot osoittavat.

Asiantuntijat osoittavat, että NBFC: n oletuskriisin jälkeen ulkomaiset sijoittajat välttävät altistumista korkealaatuisille papereille. Lisäksi likviditeetti on edelleen huolenaihe Intian yrityslainamarkkinoilla.

Kuten Manish Wadhawan, riippumaton korkosijoittaja ja valuutta-asiantuntija huomauttaa, julkaisi IL&FS: n luottoriskin viime vuonna, vaikutus on koskenut koko luottotilaa, erityisesti muiden kuin pankki- ja rahoitusyhtiöiden (NBFC) nimet.FPI: t ovat vähentäneet altistumista levottomille nimille, ja heillä on mahdollisuus ostaa vain valikoituja laadukkaita julkisen sektorin yksiköitä ja pankkien nimiä. On kuitenkin rajoituksia, jotka estävät heitä ottamasta enemmän kuin tietyn altistuksen vakavaraisuusrajojen vuoksi. Ulkomaisten sijoittajien ruokahalu intialaisille yrityspapereille on vähentynyt viime aikoina, Wadhawan sanoi.

On mielenkiintoista huomata, että FPI -sijoitusrajat jäävät käyttämättä jopa valtion arvopaperisegmentille. Valtion arvopapereita pidetään riskittöminä sijoituksina. NSDL -tietojen mukaan yleisen luokan sijoittajat ovat käyttäneet hieman yli 75,29 prosenttia käytettävissä olevista sijoitusrajoista.

Huhtikuussa 2018 keskuspankki oli ilmoittanut, että yhdelläkään suorilla sijoituksilla ei saa olla yli 20 prosentin vastuuta yrityksen joukkovelkakirjasalkusta yhdelle yritykselle, ja jos sijoituksilla on yli 20 prosentin vastuu, se ei saa tehdä lisäinvestointeja kyseiseen yritykseen, kunnes tämä ehto täyttyy. Kuitenkin aiemmin tänä vuonna RBI lievensi sääntöjä. - FE