IDBI Bankin yksityistämisprosessi käynnistyy

Valtio omistaa tällä hetkellä 45,48 prosenttia IDBI Pankin osakkeista, Henkivakuutus Oyj:n omistusosuus on 49,24 prosenttia ja loput 5,29 prosenttia omistaa julkiset osakkeenomistajat.Tarjoukset nimittää tapahtuma, oikeudelliset neuvonantajat kutsuttu.

Pankkisektorin yksityistämisprosessin käynnistettynä hallitus pyysi tiistaina tarjouksia nimittämään transaktiot ja oikeudelliset neuvonantajat auttamaan IDBI Bankin oman pääoman strategisessa myynnissä sekä johdon hallinnan siirtoa IDBI Bankissa yksityisille toimijoille.

Transaktioneuvoja – joka voi olla konsulttiyrityksiä, sijoitus- tai kauppiaspankkeja ja rahoituslaitoksia/pankkeja – hoitaa tehtäviä, jotka liittyvät kaikkiin ehdotettuun strategiseen investointien purkamiseen. Se sisältää hallituksen avustamisen investointien purkamisen ja ajoituksen yksityiskohdista, kaupan strukturoimisesta, esitysten järjestämisestä mahdollisille sijoittajille ja toimenpiteiden ehdottamisesta optimaalisen arvon saamiseksi.

Neuvonantaja auttaa neuvotteluissa listautuneiden tarjoajien kanssa, reilun pohjahinnan vaihteluvälin vahvistamisessa sekä tukee IDBI Pankkia sellaisen sähköisen datahuoneen perustamisessa, joka auttaisi sijoittajia due diligence -tarkastuksen suorittamisessa, kertoo julkistaman ehdotuspyyntöasiakirjaluonnos. Investointien ja julkisen omaisuudenhoidon laitos (DIPAM) tiistaina.(Neuvoja) auttaa Intian hallitusta vahvistamaan käyvän pohjahinnan vaihteluväliä IDBI Bank Limitedin arvostuksen perusteella, perustuen finanssipalvelualalla käytettyihin menetelmiin ja tuomalla esiin eri menetelmien hyvät ja huonot puolet sekä korostaen sitä tosiasiaa, että monet näistä arvostuksista on vaihtelua. Indonesian hallitus voi tehdä arvonmäärityksen mistä tahansa muusta virastosta, todettiin tarjouspyyntöasiakirjassa.

Valtio omistaa tällä hetkellä 45,48 prosenttia IDBI Pankin osakkeista, Henkivakuutus Oyj:n omistusosuus on 49,24 prosenttia ja loput 5,29 prosenttia omistaa julkiset osakkeenomistajat. Julkisen sektorin pankit eivät voi osallistua IDBI Bankin hankintaan tarjouskilpailuun, DIPAM on todennut. Transaktioiden ja oikeudellisten neuvonantajien on jätettävä tarjouksensa heinäkuun 13. päivään mennessä. Hallituksen hyväksynnän ja lainsäädännöllisten määräysten mukaisesti IDBI Bank -kaupan odotetaan olevan nopeampi kuin budjetissa ilmoitettu kahden muun pankin yksityistäminen.