S&P säilyttää Intian luokituksen 'BBB-', 'julkinen rahoitusasema on edelleen epävarma'

S&P Global Ratings vahvisti ”BBB-” pitkän aikavälin ja ”A-3” lyhytaikaiset ei-toivotut Intian valtion luottoluokitukset ulkomaisille ja paikallisille valuutoille. Pitkän aikavälin luokituksen näkymät ovat vakaat.

Vakio ja huono

S&P sanoi kuitenkin, että Intian finanssipolitiikka on edelleen epävarmaa ja julkisen talouden alijäämät ovat ylittäneet hallituksen suunnitelman.

Luottoluokitusyhtiö Standard and Poor's (S&P) vahvisti torstaina Intian suvereenin luokituksen 'BBB-'-alhaisimman sijoitusluokituksen-ja vakaat näkymät. Sanoen, että maan BKT: n kasvu toipuu vähitellen seuraavan kahden tai kolmen vuoden aikana. S&P sanoi kuitenkin, että Intian finanssipolitiikka on edelleen epävarmaa ja julkisen talouden alijäämät ovat ylittäneet hallituksen suunnitelman.

S&P toteaa, että Intian talous on hidastumassa suhdannevaihtelun sijaan rakenteellisesti, mutta S&P sanoi, että Intian rakenteellinen kasvuvauhti pysyy ennallaan huolimatta maan talouden huomattavasta hidastumisesta viime vuosineljänneksillä. Tämän vuoksi BKT: n reaalikasvu todennäköisesti palautuu vähitellen kohti pitempiaikaisia ​​trendejä seuraavan kahden tai kolmen vuoden aikana, S&P totesi lausunnossaan ja lisäsi, että talouskasvu todennäköisesti paranee 6 prosenttiin vuosina 2020-21, 7 prosenttia seuraavassa verotuksessa ja 7,4 prosenttia sen jälkeen.

S&P Global Ratings vahvisti ”BBB-” pitkän aikavälin ja ”A-3” lyhytaikaiset ei-toivotut Intian valtion luottoluokitukset ulkomaisille ja paikallisille valuutoille. Näkymät pitkän aikavälin luokitukselle ovat vakaat.Marraskuussa 2017 S&P piti Intian luokituksensa ennallaan BBB: n alimmalla sijoitusasteella - vakailla näkymillä, mikä johtui huomattavasta julkisen talouden alijäämästä, suuresta julkisyhteisöjen velasta ja alhaisista tuloista henkeä kohti. Moody's oli sitten nostanut Intian valtionluokituksen alimmasta sijoitusluokasta 'Baa3' arvoon 'Baa2' ja muuttanut näkymät vakaasta positiiviseksi.

Hallituksen tietojen mukaan Intian bruttokansantuotteen (BKT) kasvun arvioidaan hidastuvan 5 prosenttiin vuosina 2019-20. S&P: n mukaan Intian talous on hidastunut mitattavasti, kun BKT: n reaalikasvu laski yli kuuden vuoden alimmalle tasolle, 4,5 prosenttiin tämän julkisen talouden toisella neljänneksellä. Tämä oli viides perättäinen neljännes, kun kasvuvauhti laski. Odotamme Intian talouden menestyvän edelleen vastaavilla tulotasoilla, vaikka BKT: n kasvu on hiljattain hidastunut. Rahan, julkisen talouden ja suhdannetekijöiden pitäisi tukea talouden elpymistä, ja BKT: n reaalikasvu on keskimäärin 7,1 prosenttia julkisen talouden vuosina 2020–2024.

S&P sanoi, että Intian luokitukset heijastavat maan keskimääräistä korkeampaa BKT: n kasvua, vakaata ulkoista profiilia ja raha-asetusten kehittymistä. Vakaat näkymät heijastavat S&P: n odotuksia, että Intian kasvu on voimakasta, maa säilyttää vankan ulkoisen nettoasemansa ja että julkisen talouden alijäämä pysyy korkeana, mutta vastaa pitkälti ennusteitaan seuraavien kahden vuoden aikana.

Intian talouskasvu kohtaa lähitulevaisuudessa vastatuuleen, mukaan lukien yksityisen sektorin vaimeat investoinnit ja tunnelmat, työmarkkinaongelmat ja heikot kysyntäolosuhteet. S&P sanoi kuitenkin, että maan pitkän aikavälin suorituskyky säilyy ennallaan.

Selitetty

BKT: n kasvu ennustettua alle voi johtaa uudelleenarviointiin

S&P oli kieltäytynyt päivittämästä Intiaa, kun talous sujui hyvin, ja Moody's korotti maan luokitusta vuonna 2017. Se on nyt varoittanut, että luottoluokituksia alentava paine voi syntyä, jos Intian BKT: n kasvu jää selvästi alle sen ennusteiden, mikä saa sen arvioimaan uudelleen kasvua, julkisen talouden alijäämä kasvaa edelleen nykyisestä korkeammasta tasostaan ​​ja poliittinen kehitys heikentää merkittävästi talousuudistusten vauhtia. S&P sanoi myös, että Intian finanssipolitiikka on edelleen epävarmaa, sillä julkisen talouden alijäämät ovat kohonneet ja julkinen nettovelkaantunut.

Se sanoi, että luottoluokituksiin kohdistuva paine voi kasvaa, jos hallitus leikkaa merkittävästi julkisen talouden alijäämäänsä, mikä johtaa alhaisempaan nettovelkaan julkisyhteisöjen tasolla. Luokitusten nousupotentiaali voi myös kasvaa, jos Intian ulkomainen tili vahvistuu merkittävästi. Samoin luottoluokituksiin kohdistuva laskupaine voi ilmaantua, jos Intian BKT: n kasvu jää selvästi viraston ennusteita alemmaksi ja saa sen arvioimaan uudelleen trendikasvua, julkisyhteisöjen alijäämät nousevat edelleen nykyisestä kohonneesta tasostaan ​​ja poliittinen kehitys heikentää merkittävästi talousuudistusvauhtia.

S&P sanoi kuitenkin, että Intian finanssipolitiikka on edelleen epävarmaa, sillä julkisen talouden alijäämät ovat kohonneet ja julkinen nettovelkaantunut. Julkisen talouden alijäämät ovat ylittäneet hallituksen suunnitelman, S&P sanoi ja lisäsi odottavansa rajallista vakauttamista lähivuosina.

S&P totesi myös, että lainaehdot kiristyvät edelleen koko rahoitusjärjestelmässä, erityisesti julkisella sektorilla. Tämä näkyy luottojen kasvun asteittaisessa hidastumisessa. Yhdessä jatkuvien likviditeettiongelmien kanssa pankkien ulkopuolisten rahoituslaitosten (NBFI) sektorilla IL&FS: n syyskuun 2018 laiminlyönnin ja sitä seuraavien suhteellisen vähemmän vaikuttavien laiminlyöntien jälkeen kotimaiset luottoehdot ovat olleet hieman ristiriitaiset, S&P sanoi. Huonot fiilikset NBFI -tilassa voivat rajoittaa yksityisen kulutuksen kasvua tulevina vuosineljänneksinä.

Hallitus ilmoitti elokuussa 2019, että se konsolidoi suuret julkisen sektorin pankit, jarruttaa myös luottojen kasvua seuraavien 12–24 kuukauden aikana.